۱۳۹۴ فروردین ۳۰, یکشنبه

چرا به خودم سخت نمی‌گیرم؟ چرا به خودم اجازه می‌دهم هر غلطی که دلم خواست بکنم؟ چرا دست می‌برم به آن گوشی لعنتی و به او تکست می‌زنم؟ چرا دست می‌برم به آن گوشی لعنتی و تماس می‌گیرم؟ چشمت هنوز دنبالش است؟ به درک. بیافت روی تختت و زار زار گریه کن. داری دق می‌کنی؟ به درک. بیافت روی تخت و زار زار گریه کن. دست از سر او بردار. ول کن. او هیچ کمکی به تو در این راه نمی‌کند. برو لعنتی. برو جلو. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

Want to say hello? Drop me a line here :-)